ABIP.pl logo

BIP > Dlaczego BIP ?

Struktura Biuletynu Informacji Publicznej

BIP został pomyślany jako duży portal internetowy, w którym umieszczane są informacje publiczne przez poszczególne jednostki posiadające lub wytwarzające informacje publiczne.
Realizacja tej koncepcji jest możliwa poprzez podzielenie portalu na dwie części:

 • strona główna
 • strona podmiotowa

I tak stronę główną BIP tworzy i redaguje MSWiA. Podstawowym celem strony głównej jest stworzenie pełnego katalogu jednostek posiadających informacje publiczne. Katalog ten będzie rozszerzany poprzez indywidualne zgłoszenia podmiotów posiadających informacje publiczne i zobligowanych ustawą do prowadzenia BIP. Jednostki takie mają obowiązek stworzenia własnego Biuletynu Informacji Publicznej zwanego stroną podmiotową. Obowiązek i odpowiedzialność za stworzenie strony podmiotowej spoczywa całkowicie na jednostce posiadającej informacje publiczne. Po stworzeniu strony podmiotowej jednostki zgłaszają swoją stronę BIP do MSWiA celem dopisania ich do katalogu stron podmiotowych na stronie głównej BIP.


BIP a strona internetowa

Ustawa określa, że w Biuletynie Informacji Publicznej nie można umieszczać innych informacji jak informacje publiczne. Ustawa również przewiduje rozdzielenie Biuletynu Informacji Publicznej od internetowej strony informacyjnej podmiotu. Każdy podmiot ma prawo i możliwość prowadzenia swojej strony internetowej, tym niemniej nie zwalnia go to od obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej nawet wtedy, gdy umieszcza informacje publiczne na swojej stronie internetowej. Jest to o  tyle istotne, że z mocy ustawy są to dwie absolutnie różne i niezależne od siebie rzeczy.


Warunki techniczne


Obowiązki wynikające z ustawy powinny zostać wdrożone w życie przez odpowiednie podmioty do dnia 1 Lipca 2003 roku. Wdrożenie systemu BIP w jednostce wiąże się ze spełnieniem określonych warunków technicznych, do których należą m. in:

 1. budowa Biuletynu Informacji Publicznej w  oparciu o mechanizmy bazodanowe, BIP nie może być zrealizowany w oparciu o strony statyczne,
 2. zastosowanie wyznaczonych metod zabezpieczenia danych,
 3. zastosowanie systemu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 4. zastosowanie mechanizmów kontroli zgromadzonych danych,
 5. zastosowanie serwera podstawowego i zapasowego oraz zabezpieczeń na okoliczność awarii,
 6. serwery muszą być chronione przez moduł bezpieczeństwa,
 7. zapewnienie wyznaczonego poziomu niezawodności oraz dostępności serwera,
 8. zastosowanie wymaganych mechanizmów wyszukiwania,
 9. zapewnienie odpowiednich metody archiwizacji danych

Szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych BIP, można znaleźć w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz. U. 2007 nr 10 poz. 68).

Jak widać duże wymagania techniczne, mające na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania biuletynu, wiążą się z  wydaniem ogromnych środków finansowych na kupno wysokiej jakości sprzętu komputerowego, utrzymanie łączy oraz zapewnienie obsługi administracyjnej serwerów. Dodatkowo każda jednostka zobligowana jest do wydelegowania i przeszkolenia osoby odpowiedzialnej za sprawowanie opieki nad ciągłym uaktualnianiem informacji umieszczanych w biuletynie. Po wnikliwej analizie kosztów potrzebnych na realizacje projektu BIP, nasuwa się tylko jedno rozwiązanie, zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej takiej jak Arisco. Firma Arisco od lat zajmując się tworzeniem rozwiązań informatycznych głównie dla jednostek budżetowych, przygotowała kompleksową ofertę dotyczącą Biuletynu Informacji Publicznej. Nasza firma w ramach usługi abip oddaje do Waszej dyspozycji serwery, które wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, udostępniają w internecie Biuletyn Informacji Publicznej.      Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej oparte na stałym abonamencie.


Jak to działa?

Po aktywacji usługi BIP każda jednostka otrzymuje własną domenę na której będzie dostępna strona podmiotowa danej jednostki oraz nazwę użytkownika i hasło dzięki którym osoba odpowiedzialna za udostępnianie informacji będzie się mogła zalogować do panelu administracyjnego. Po zalogowaniu się do panelu, osoba ta będzie miała możliwość dokonywania wszelkich zmian danych znajdujących się na stronie podmiotowej. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian, baza danych aktualizowana jest automatycznie, dzięki temu informacje na stronie podmiotowej odświeżane są on-line bez udziału administratora.